Akciğer Sağlığı Check Up Paketi

Sigara kullanıyorsanız ya da yeni bırakmış iseniz, Ailenizde kronik akciğer hastalıkları olan bireyler bulunuyorsa, spor yapıyorsanız, daha önce göğüs hastalıkları şikayetiniz olmuş ise bu paket sizin için ideal olacaktır. Bu paketi yılda bir defa tekrarlamanız sağlığınızın takibi açısından önemlidir.

Daha önce yapılmış test ve inceleme sonuçlarını lütfen beraberinizde getirin. Sabah başlayan halsizlik, boğaz ağrısı, ateş gibi enfeksiyon bulgularınız varsa ya da Antibiyotik kullanıyorsanız randevunuzu farklı bir tarihe alınız.

MUAYENELER

  • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Solunum Fonksiyon Testi(Akciğerlerinizin kapasitesi ve fonksiyonlarının ölçülmesi için  kullanılır)
  • Akciğer Grafisi (Akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir.)

LABORATUVAR TESTLERİ

  • Tam Kan Sayımı (Kandaki çeşitli bileşenler ve özellikleri ölçülür)
  • CRP (Kandaki enfeksiyon testi)