VIP Plus Check-Up Erkek Paketi

40 yaşının üzerinde iseniz, Son bir yıl içerisinde sağlık taraması yaptırmadıysanız, Daha önce geçirmiş olduğunuz bir rahatsızlığınız bulunuyorsa, Nedenini belirleyemediğiniz halsizlik, yorgunluk vb. şikayetleriniz var ise, Sık sık mide rahatsızlığı yaşıyorsanız, Ailenizde kronik rahatsızlığı olan bireyler bulunuyorsa, Sigara ve Alkol kullanımız var ya da yeni bırakmış iseniz bu paket sizin için ideal olacaktır. Bu paketi yılda bir defa tekrarlamanız sağlığınızın takibi açısından önemlidir.

Hastanemizin en detaylı paketi olan VİP Plus Check-up paket içeriğimizde İç Hastalıkları,, Kulak Burun Boğaz , Nöroloji, Genel Cerrahi Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları  ve Üroloji Bölümü olmak üzere toplam 8 doktor  muayenemiz bulunmaktadır. Bununla birlikte; Kan, İdrar , Dışkı, Radyoloji, Endoskopi, Kolonoskopi  ve Kardiyolojik testleriniz yapılacaktır.

Check-Up Paketi içeriğimizde Endokopi yani yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağının incelenmesi ile Kolonoskopi  yani Kalın bağırsak görüntüleme ve incelemesi işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle check-up paketi yapılmadan önce perhiz uygulanması gerektiğinden dolayı ilgili danışmanlarımızdan bilgi almanız gerekmektedir.

Yapılacak olan kan testleriniz içerisinde Kan Grubu testi,Tam kan sayımı, Açlık Kan Şekeri ve Kandaki şeker seviye testi yapılacak ve aynı zamanda İnsülin direncinize bakılacaktır. Bununla  birlikte romatizmal hastalıklar ile ilgili testimiz, Karaciğer enzim testleri, Hepatit B ve Hepatit C testleri, Böbrek fonksiyon testleri, Kan yağ asidi ölçümleri, Kolesterol değerleriniz, Troid testleriniz, Prostat kanseri tarama testi, Kandaki enfeksiyon değerleriniz, Vitamin D ve B12 vitamin testi yapılıp değerlendirilecektir.

Bu Check-Up paketimizde ayrıca Demir Eksikliği, Kansızlık ve Vücuttaki doku hasarlarının detaylı araştırılması yapılmaktadır.

İdrar testinde ise Tam idrar analizi yapılarak İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve ya diyabet gibi hastalıkları değerlendirilecektir.

Dışkı testimiz yani gaitada gizli kan testi ile Erken dönem kolon kanseri, mide kanaması ya da iç kanama gibi durumları hakkında değerlendirme yapılacaktır.

Kalp ve damar hastalıkları, kronik kalp yetmezliklerine gibi bir çok hastalığın tespit edilmesi için kullanılan ElektroKardiyoGrafi diğer adıyla EKG, Kalp Ultrasonu olarak adlandırılan ve kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılan EKO ve Kalp ritim düzensizliklerinin ve Koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan EFOR işlemi ile Kardiyolojik şikayetleriniz  değerlendirilecektir.

Son olarak paket içerisinde bulunan Radyolojik testlerimiz ile Öncelikle Akciğer grafiniz çekilerek Akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü gibi durumların teşhisi için görüntüleme yapılacaktır. Göğüs Hastalıkları ile ilgili aynı zamanda Solunum Fonksiyon Testi yapılarak Akciğerlerinizin kapasitesi ve fonksiyonlarının ölçülmesi işlemi yapılacaktır.Bu işlemin devamında Tüm Batın Ultrasonu ile Karaciğer, böbrek üstü bezleri, safra kesesi ve mesane bölgelerinin görüntülenmesi ve Troid Ultrasonu ile troid bezlerindeki kitle olup olmadığı, kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğu görüntüleyen işlem yapılacak ve değerlendirilecektir. Daha sonrasında Kemik Dansitometre işlemi ile Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü ve kemik erimesini belirlemek için kullanılan tanısal görüntüleme testi yapılacak ve Kranial MR yani Beyin dokuların görüntülenmesini ve detaylı incelenmesi işlemi ile radyolojik testler sona erecektir.

 

Check-Up işlemi için mutlaka aç karnına gelmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bir önceki gece saat 12’den sonra bir şey yememeniz önerilmektedir. Su içilebilir fakat sigara, şeker, sakız ve kafein içeren gıdalar kullanılmamalıdır.1-2 gün öncesinden alkol tüketmeyin. Vücudunuza herhangi bir krem sürümeyin. Spor kıyafet ve spor ayakkabılarınızı yanınızda getirmeyi unutmayın. Check Up ‘a geleceğiniz gün egzersiz yapmayın. Daha önce yapılmış test ve inceleme sonuçlarını lütfen beraberinizde getirin. Sabah başlayan halsizlik, boğaz ağrısı, ateş gibi enfeksiyon bulgularınız varsa ya da Antibiyotik kullanıyorsanız randevunuzu farklı bir tarihe alınız.

MUAYENELER

 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Akciğer Grafisi (Akciğer hastalıkları, zatürre, verem, akciğer tümörü gibi durumların teşhisine yardımcı görüntüleme yöntemidir.)
 • Tüm Batın Ultrason (Karaciğer, böbrek üstü bezleri, safra kesesi ve mesane bölgelerinin görüntülenmesi)
 • Kemik Dansitometre (Kemik mineral yoğunluğunun ölçümü ve kemik erimesini belirlemek için kullanılan tanısal görüntüleme tetkikidir.)
 • Troid Ultrasonu(Tiroid ultrasonu ile tiroid bezlerindeki anormal oluşumlar tespit edilerek, kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğu anlaşılmaktadır)
 • Solunum Fonksiyon Testi(Akciğerlerinizin kapasitesi ve fonksiyonlarının ölçülmesi için  kullanılır)

KARDİYOLOJİK TETKİKLER

 • EKG (Kalp kası ve sinir iletileri incelenir. Ayrıca ritim bozuklukları ve kalp damar tıkanıklarının teşhisinde yardımcı olur)
 • EKO (Kalp Elektrosu: Kalp kası ve kapakçıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.)
 • Eforlu EKG(Kalp ritim düzensizliklerinin ve koroner damar yetersizliğinin ön tanısında kullanılan yöntemlerdir.)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

LABORATUVAR TESTLERİ

 • Tam Kan Sayımı (Kandaki çeşitli bileşenler ve özellikleri ölçülür)
 • Açlık Kan Şekeri(Kan dolaşımındaki şeker miktarını gösterir)
 • Kan Grubu Testi(Kan grubunun belirleyen testtir)
 • Hemoglobin A1C (Son 2-3 ay içinde ortalama kan şeker seviyesi testi)
 • İnsülin Direnci(HOMA-IR)-(Vücuttaki şekeri kontrol etmek için salgılanan insülinin etkisini göstermesindeki zorluk olarak tanımlanabilir.)
 • Demir (Vücuttaki demir oranı değerlendirme testi)
 • Demir bağlama (Demir eksikliğinden kaynaklanan anemilerde (kansızlıkta) demirin taşınma potansiyeli ile ilgili bilgi verir.)
 • Ferritin (Kansızlığın nedenlerini araştırmasında kullanılır.)
 • Fosfor(Kandaki Fosfor değerini ölçmek için kullanılır)
 • LDH-Laktik Dehidrogenaz(Vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için istenir.)
 • Total Bilrubin(Kanınızdaki bilirubin miktarını ölçer. Sarılık, anemi ve karaciğer hastalığı gibi sağlık sorunlarının nedenini bulmak için kullanılır.
 • Total Kolesterol (Kandaki iyi(HDL) ve kötü (LDL) kolesterolün toplamı)
 • HDL (İyi huylu kolesterol testi)
 • LDL (Kötü huylu kolesterol testi)
 • Trigliserid (Kandaki yağ oranı ölçüm testi)
 • ALT (Karaciğer enzim testi)
 • ALP (Karaciğer enzim testi)
 • AST (Karaciğer enzim testi)
 • GGT (Karaciğer enzim testi)
 • Ürik Asit (Gut hastalığı testi)
 • Üre (Böbrek Fonskiyon testi)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyon testi)
 • Sodyum (Böbrek fonksiyon testi)
 • Potasyum (Böbrek fonksiyon testi)
 • Kalsiyum(Kan dolaşımındaki kalsiyum miktarını belirtir.
 • CRP(Kandaki enfeksiyon testi)
 • RF(Romatizmal Hastalıkları Testi)
 • TSH (Troid testi)
 • Serbest T4 (Hormon testi)
 • Gaitada gizli kan ((Erken dönem kolon kanseri, mide kanaması ya da iç kanama gibi durumları teşhis etmek için kullanılan yöntemdir.)
 • HBSAG (Hepatit B testi)
 • Anti HBS(Hepatit B Testi)
 • Anti HIV (Aids testi)
 • Anti HCV (Hepatit C testi)
 • Vitamin D(D vitamini Testi.D vitamini eksikliği belirlemek için kullanılır)
 • Vitamin B12(B12 vitamini testi.B12 vitamini eksikliği için kullanılır)
 • PSA(Prostat Kanseri Tarama Testi)
 • Tam İdrar Tahlili (İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları ve ya diyabet gibi hastalıkları tespit etmek ve değerlendirmek için uygulanan yaygın bir laboratuvar testidir.)